ชื่อ - นามสกุล :นายสมบูรณ์ ยามี
ตำแหน่ง :นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :สาธารณสุขอำเภอแม่สาย
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สสอ.แม่สาย
หน้าที่ในกลุ่ม : สาธารณสุขอำเภอแม่สาย